condicions generals

1. Termes d'ús
2. Característiques dels cursos
 • Les classes són 1 dia en setmana i tenen una durada de 60 minuts.  
 • Els cursos de tots els nivells són trimestrals i tenen 10 classes per trimestre.
 • Els festius s’especifiquen en la web i en el mail de confirmació del curs. Perquè el curs tindrà 10 classes, en alguns casos pot ser que hi hagi classe en dies festius nacionals i/o autonòmics.
 • El Taller Swing es reserva el dret de modificar o fusionar grups quan es renoven les inscripcions en cas que ho creguin convenient. Aquests canvis es realitzaran abans de formalitzar el pagament del nou trimestre i en cas de tancar un curs en vigor, es donaran opcions alternatives per a poder assistir a altres grups.
 • L’alumna/o podrà canviar-se de manera definitiva a un altre curs sempre que hi hagi places disponibles en el curs al qual vulgui entrar.
 • Els/les alumnes hauran de mostrar respecte pel ritme d’aprenentatge dels seus company/es i en cas que les professors/es ho vegin necessari, podran pujar o baixar de nivell a l’alumnat sempre que sigui compatible amb la continuïtat de la seva assistència.
3. Inscripcions, preus i pagaments
 • En El Taller no es requereix matrícula inicial per a la inscripció als seus cursos.
 • El pagament dels cursos es realitzaran entre 15 dies abans de l’inici del curs i el primer dia en què s’iniciï. Si l’alumne/a s’inscriu en un curs ja començat, se li cobrarà la part proporcional de les classes que quedin per gaudir.
 • Les modalitats de pagament són: efectiu o transferència bancària. La plaça quedarà reservada una vegada que el pagament s’hagi formalitzat.
 • Els cursos de tots els nivells són trimestrals de 10 classes i tenen un preu de 110€.
 • No es farà devolució del curs ja abonat excepte en els cursos cancel·lats o que no puguin realitzar-se per qualsevol motiu que provingui del Taller (canvi d’horari, canvi d’ubicació…). No seran reemborsats en cas de catàstrofe climàtica, confinament amb estat d’alarma o altres causes considerades de força major.
 • No es realitzaran descomptes ni reemborsaments per les classes a les quals no s’hagi pogut assistir.
 • El Taller no podrà modificar els seus preus durant la realització del curs trimestral, però sí en la seva renovació. L’alumne/a podrà, en aquest cas, decidir realitzar o no el seu pròxim pagament.
 • Si per algun motiu personal els professors titulars no poden impartir una classe, es buscaran professors substituts. En cas de no ser possible s’intentarà recuperar en un altre horari sempre que la majoria del grup pugui assistir. En cas contrari, es reemborsarà l’import d’aquesta classe.
4. Menors d'edat
 • L’accés a la pàgina web i la compra de cursos està dirigida a majors de 18 anys.
 • Si un menor vol assistir a algun curs, el seu pare, mare o tutor legal serà el responsable de la compra i de l’activitat realitzada en El Taller.
 • Si el menor assistirà al centre sense la companyia de l’adult responsable, aquest haurà de deixar constància prèviament a través d’un permís escrit.
5. Drets d'imatge
 • En el moment de la realització de la inscripció en El Taller, cedeix el consentiment perquè la seva imatge pugui ser utilitzada en diferents suports audiovisuals que podran ser utilitzats per a promocionar i difondre les activitats del centro en xarxes socials (Whatsapp, Instagram, Facebook, Web, etc.) i altres mitjans.
 • No està permesa l’enregistrament de les classes sense el consentiment de les professores/és. Es podrà gravar un resum final de cada classe sempre que el professor/a l’autoritzi. Aquests enregistraments no es podran difondre en cap lloc i únicament es podran  compartir amb les companys/es del mateix grup.
6. Ús de les instal·lacions
 • L’alumne es compromet a tenir un bon ús de les instal·lacions del centre per al seu correcte funcionament.
 • El Taller no es fa responsable de la pèrdua o robatori d’objectes personals.

POLÍTICA DE PRIVACItat

El Taller informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web www.eltallerswing.com seran tractats complint el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

La informació facilitada per l’alumna/o ha de ser veraç i serà l’única responsable d’aquesta aportació. No podran utilitzar-se dades d’altres persones sense el seu consentiment. Si emplena un formulari amb les dades d’una altra persona, deurà abans demanar el seu consentiment i acceptació de les condicions exposades en aquest document.

Qui és responsable del tractament de les teves dades?

Aquest lloc web és gestionat per Gustav Jakobsson, ell és qui es farà càrrec de tractar i protegir les teves dades personals. L’email de contacte és eltallerswing@gmail.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
 • Dades identificatives (el teu nom, cognoms, dades de contacte, etc.). Generem una base de dades per a informar les alumnes dels temes referents als cursos o les activitats realitzades en el centre.
 • Informació per a recollir dades estadístiques com per exemple saber on ens has conegut, els teus interessos, etc.

Recorda que, quan et demanem que emplenis les teves dades personals en la compra dels nostres cursos, marquem alguns camps com a obligatoris perquè són necessaris per a prestar el servei. Si us plau, tingues en compte que si decideixes no facilitar-nos aquestes dades, és possible que no puguis gaudir dels nostres serveis.

Durant quant temps usem les teves dades?

Independentment que tractem les teves dades durant el temps estrictament necessari per a complir amb la finalitat corresponent, els conservarem posteriorment degudament guardats i protegits durant el temps en què poguessin sorgir responsabilitats derivades del tractament, en compliment amb la normativa vigent a cada moment.

Una vegada prescriguin les possibles accions en cada cas, procedirem a la supressió de les dades personals.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Ens comprometem a respectar la confidencialitat de les teves dades personals i a garantir l’exercici dels teus drets. Pots exercitar-los escrivint-nos un correu electrònic a eltallerswing@gmail.com indicant-nos el motiu de la teva sol·licitud i el dret que vols exercitar. En cas que ho considerem necessari per a poder identificar-te, podrem sol·licitar-li còpia d’un document acreditatiu de la teva identitat.

Tens dret a:

 • Demanar-nos que rectifiquem les dades dels quals ja disposem.
 • Demanar-nos que limitem el tractament de les teves dades.
 • Demanar-nos que les teves dades siguin esborrades permanentment de la nostra base de dades.

POLÍTICA DE cookies

En acceptar l’ús de cookies en la nostra web permets que El Taller recopili informació sobre el teu dispositiu i navegador amb la finalitat de millorar la funcionalitat de la web, obtenir dades per a les campanyes de publicitat i altres característiques funcionals perquè la teva experiència de navegació sigui més còmoda i eficient. En tot cas, en les cookies que utilitzem mai emmagatzemem informació sensible com a contrasenyes, dades de targeta de crèdit o dèbit, etc. La informació emmagatzemada en les Cookies de la nostra web s’utilitza exclusivament per nosaltres.

La informació facilitada per l’alumna/o ha de ser veraç i serà l’única responsable d’aquesta aportació. No podran utilitzar-se dades d’altres persones sense el seu consentiment. Si emplena un formulari amb les dades d’una altra persona, deurà abans demanar el seu consentiment i acceptació de les condicions exposades en aquest document.